Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem LOWES w Gorzowie Wlkp. (z powiatu nowosolskiego oraz z powiatu wschowskiego z terenu gminy Wschowa) z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych

Nabór trwa od 21.05.2018 do 01.06.2018. Maksymalnie można ubiegać się o wsparcie w wysokości 4.500 zł

Szczegółowe informacje:  http://bory.org.pl/2018/05/mini-pakiety/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *