Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniach 5-9 września 2022 r.  w miejscowościach Siedlisko, Nowe Żabno, Szlichtyngowa, Kotla, Wschowa i Sława odbyły się konstruktywne i twórcze spotkania w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, sektora publicznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz pracownicy biura LGD.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkań konsultacyjnych, które dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dziękujemy Tym, którzy podzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i przemyśleniami.

Zebrane informacje i opinie zostaną przekazane Zespołowi Roboczemu ds. LSR w celu ich podsumowania i wyciągnięcia wniosków dla prawidłowego określenia celów LSR i rozplanowania budżetu na ich realizację.

Przekazane podczas spotkań uwagi pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru Krainy Lasów i Jezior.

Zapraszamy do dalszej współpracy nad budową LSR!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *