Za nami pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Siedlisko

W dniu dzisiejszym tj. 05.09.2022 r. w Siedlisku, przeprowadzone zostało spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Poznaliśmy słabe i mocne strony gminy, przeanalizowaliśmy szanse i zagrożenia. Zostały określone grupy docelowe, do jakich należy kierować przyszłe działania zapisane w lokalnej strategii rozwoju. Poznaliśmy również obszary, jakie należy wesprzeć dofinansowując różnego rodzaju projekty służące naszej lokalnej społeczności .

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu

Spotkania zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *