Dziś ostatni dzień szkolenia poświęconego tematyce podejmowania inicjatyw przez członków Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy Wam drogie Panie za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i kultywowanie tradycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *