26 czerwca 2024 roku w Lubsku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współpracy „PROWadzi Lubuskie na bis”. Projekt realizowany jest przez siedem Lokalnych Grup Działania z woj. lubuskiego:

1. Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska

2. Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

3. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa działania Między Odrą a Bobrem

4. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

5. STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

6. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

7. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

Głównym celem projektu było wyznaczenie szlaku rowerowego tworzącego „Pętle Lubuską” przebiegającego przez obszar każdego LGD, łącznie o długości 465 km, wyznaczenie szlaków kajakowych o długości 86 km a także szlaków wodnych dla korzystających z desek sup. Wybudowano Centrum walorów turystycznych, są to 3 obiekty posiadające 12 miejsc noclegowych. Powstało miejsce odpoczynku – tężnia hybrydowa wraz z infrastrukturą. Dodatkowym celem projektu było wykonanie i kolportaż materiałów promocyjnych (albumy, mapy, puzzle, gry memo) oraz wykonano gadżety (leżaki, smycze, torby, namioty itp.). W ramach projektu zakupiono również: kina plenerowe , aparaty , drukarki , maszyny do przypinek itp. oraz posadowiono 4 dźwiękoławki.

W ramach podsumowania projektu zorganizowano rajd rowerowy w Skokach pod Międzyrzeczem oraz spływ kajakowy w Skwirzynie.

Wartość projektu wynosi: 5 631 902,00 zł.

Operacja pn. „PROWadzi Lubuskie na bis” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *