Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 23 (aula), odbędzie się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2023.
 7. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie prezentacji podsumowującej kadencję 2020– 2023.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 10. Wybór członków Zarządu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *