ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ !!!

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Współpraca łączy regiony – dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim w dniach 3-6 października 2023 w ramach operacji „Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Celem wyjazdu studyjnego jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez dobre praktyki wpływające na rozwój lokalny.

Wyjazd studyjny wpłynie na podniesienie wiedzy u 30 uczestników wyjazdu studyjnego
przyczyniającego się do rozwoju lokalnego, który uwzględnia potencjał ekonomiczny,
społeczny i środowiskowy danego obszaru a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej
wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj.
lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli lokalnych grup działania
z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz
śląskiego;

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.powiatmyszkowski.pl, www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27


Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich
Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *