Pierwsze Spotkanie Zespołu Roboczego ds. LSR 2021-2027

W dniu 14 lutego 2023 r. siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. LSR 2021-2027. Spotkanie dotyczyło analizy zgromadzonych danych statystycznych oraz zestawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w czasie konsultacji społecznych. Dzięki temu zdiagnozowano największy potencjał, zasoby, problemy i potrzeby na obszarze działania Stowarzyszenia

Pani Roksana Górna -Kopij dodatkowo omówił dotychczas wypracowany materiał, następnie przedstawiła dalszy plan działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *