Raport Ewaluacyjny

Szanowni Państwo,

Raport pn. Ewaluacja zewnętrzna Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD opracowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum jest już gotowy !!!

Przeprowadzone badanie wynika ze zobowiązania lokalnych grup działania (LGD) do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *