Dnia 4 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na Przewodniczącego zebrania wybrano Panią Tatianę Wasielewską.  Na zebraniu podjęte zostały trzy uchwały dotyczące przyjęcia rezygnacji Członków Komisji Rewizyjnej, uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia wysokości składek członkowskich. Na spotkaniu zostały również poruszone kwestie dotyczące zasad przystąpienia do konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-2027.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *