Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 23 (aula), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Projekt Porządku Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie propozycji zmian składek członkowskich.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu,
  • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarząd.
 1. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *