Z przyjemnością informujemy, iż nasze LGD realizuje projekt współpracy pn. PROWadzi Lubuskie w ramach działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *