Konferencja podsumowująca projekt pn. “Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”

W dniach 5 – 6 października 2021 r. Hotelu „WODNIK” Słok/k. Bełchatowa odbyła się konferencja pn. Turystyka kulinarna – instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki” w ramach operacji pn. “Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Uczestnicy konferencji podnieśli swoją wiedzę w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich, a za ich pośrednictwem upowszechnienie i wymianę doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich opartych na bogactwie kulinarnym.

Celem operacji było upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *