SENIORZY W AKCJI NA OBSZARZE KRAINY LASÓW I JEZIOR

Zapraszamy aktywnych seniorów z gmin Siedlisko, Nowa Sól, Sława i Szlichtyngowa do śledzenia naszej strony. Wkrótce rozpoczynamy rekrutację.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku pozyskało dotację na realizację działań skierowanych do seniorów z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Aktywni+. Projekt kierowany do seniorów pt. „Senior Liderem”, ma na celu zwiększenie umiejętności organizacyjnych i wiedzy merytorycznej seniorów będących liderami w swoich społecznościach oraz przygotowanie aktywnych seniorów do pełnienia funkcji lidera. Aby ten cel osiągnąć, zaprosimy seniorów na warsztaty motywacyjne, poszerzymy ich wiedzę o współpracy w zespole, komunikacji oraz partycypacji społecznej. Przygotujemy ich do organizacji inicjatyw w swoich środowiskach i takie inicjatywy wsparte finansowo przeprowadzą.
Dla wskazania uczestnikom projektu możliwości wykorzystania lokalnych zasobów osobowych, przyrodniczych i innych do organizacji ciekawych działań, zorganizujemy dwie wizyty studyjne do zagród edukacyjnych oraz warsztaty zielarsko-kosmetyczne. Wskażemy, jak wykorzystać własne możliwości podczas warsztatów kreatywnego szycia. Wskazane działania będą inspiracją do poszukiwania własnych pomysłów, mogą być powielane, udoskonalane.

Stawiamy na seniorów i ich pełne zaangażowanie dla aktywizacji małych środowisk wiejskich.

Roksana Górna-Kopij/koordynator projektu

Barbara Kobiela/asystent koordynatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *