Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 23 (aula), odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie projektu:
  • zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
  • zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020.
 8. Przyjęcie Uchwały w sprawie rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej.
 9. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior. Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *