Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż zgodnie z Wytyczną 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania prac przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 została zaktualizowana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020, Procedura wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteria Wyboru Projektów dotyczących celu ogólnego I „Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *