Praca zdalna w Biurze LGD

Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr 4/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 22 października 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) w celu przeciwdziałania COVID – 19 pracownicy Biura LGD przechodzą na tryb pracy zdalnej. Od dnia 22 października 2020 r. do  odwołania zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@klj.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *