JAK STWORZYĆ WIEŚ XXI WIEKU W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

Zakończone zostały warsztaty tematyczne i kreatywne w projekcie pt. „Pomysł na wioskę” realizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Na terenie trzech gmin z obszaru LGD: Nowa Sól, Siedlisko i Kotla uczestnicy projektu poznawali sposoby i metody tworzenia wioski tematycznej, uczyli się przygotowywać questy. Te ostatnie to taka gra terenowa promująca lokalne zasoby historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Wioski tematyczne to propozycja rozwoju przedsiębiorczości społecznej, a także możliwość dodatkowego zarobkowania przez mieszkańców. Te kwestię przybliżył uczestnikom projektu Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej z Głogowa, Pan Przemysław Maksymów.

Uczestnicy pod okiem lokalnych artystów podnosili także swoje umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych.

Odbyły się warsztaty wikliny papierowej z wykorzystaniem tradycyjnych technik wikliniarskich, z oddźwiękiem ekologicznym, wykorzystujące papier gazetowy. Taki kreatywny recykling makulatury poprowadziła Pani Anna Leśniewska z Kotli, która ma duże osiągnięcia w tej dziedzinie. Na wzór dawnych naczyń wyrabianych z gliny odbyły się warsztaty ceramiczne. Różne dekoracyjne naczynia wytworzone pod okiem regionalnej artystki Pani Katarzyny Sieradzkiej z Głogowa zdobią mieszkania uczestników projektu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywnego tworzenia lasu w szkle, swoistego mikrosystemu zamkniętego w słojach, prowadzone przez Panią Ewelinę Górną z Siedliska.
Wskazaliśmy uczestnikom projektu na możliwości tkwiące w lokalnych społecznościach, na zasoby lokalne drzemiące w ludziach,  do wykorzystania przy różnych działaniach realizowanych przez organizacje i lokalnych liderów, także przy ewentualnym tworzeniu wioski tematycznej.

Bowiem wieś tematyczna to wieś XXI wieku. I choć jest to proces długotrwały, to przygotowujemy ich mieszkańców do możliwości ożywienia gospodarki wiejskiej, agroturystycznej. Wieś tematyczna tworzy wspólną markę miejscowości oraz jej lokalnych, często unikalnych produktów. A wszystko zależy od pomysłowości, kreatywności i przedsiębiorczości samych mieszkańców.

Koordynatorzy projektu:

Roksana Górna-Kopij, Barbara Kobiela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *