Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie dotyczyć będzie otwartego konkursu ofert w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa wsi”, wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” oraz możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=320935

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR