Uroczyste podpisanie pierwszych umów

W dniu 30.01.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów grantowych przez Beneficjentów, którzy aplikowali o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych.

Na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wsparcie otrzymali:
• Gmina Nowa Sól na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. terenu przy przystani rzecznej w miejscowości Stara Wieś”,
• Sławskie Stowarzyszenie Sołtysów na „Utworzenie placów zabaw w Tarnowie Jeziernym, Bagnie, Nowym Strączu”,
• Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Koni w Siedlisku na „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców”,
• Gmina Szlichtyngowa na „Budowę przestrzeni rekreacyjnej pływającej w miejscowości Wyszanów”,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli na „Budowę siłowni zewnętrznej w m. Kotla”,
• Uczniowski Klub Sportowy Yacht Club Sława na „Dostawę pomostu pływającego do przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego Yacht Club Sława”
na łączną kwotę – 243 641,61 zł

Natomiast na realizację przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu wsparcie otrzymali:
• Lipiński Zespół Sportowy ,,Lubusz” na „Manufaktura smaków”,
• Stowarzyszenie Las, Woda & Blues na „Spotkanie muzyczne Las, Woda & Blues”,
• Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na „Prezentację Produktów Tradycyjnych”,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie na „Festiwal produktu lokalnego”,
• Stowarzyszenie Grochowice Zdrój na „Polską Wielkanoc”
na łączną kwotę – 104 250,00 zł

Łączna kwota zawartych umów wyniosła 347 891,61 zł.

Serdecznie wszystkim wnioskodawcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *