AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

Członek naszej Lokalnej Grupy Działania Pani Barbara Kobiela, uczestniczyła w cyklu warsztatów rozwijających kompetencje animatora LGD. Zadanie pod powyższym tytułem jest współfinansowane ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Odbyły się trzy pracowite 3-dniowe zjazdy warsztatowe w Brzezinie pod Wrocławiem, w dniach: 19-21 kwietnia, 23-25 maja, 19-21 czerwca  br. Szkolący się animatorzy uczestniczą dodatkowo w konkursie pn. „Od teorii animacji do praktycznej realizacji”. Do owego konkursu nasza animatorka na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie jej zamieszkania przygotowała działania animacyjne. Te działania to organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym pn. „Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli”.

Przy wykorzystaniu sojuszników i lokalnych zasobów, w tym organizacji i grup społecznych: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz zespołów folklorystycznych realizowane będzie wspólne zadanie.

W dniu 25 lipca 2018 r.  w Grochowicach odbyło się pierwsze spotkanie dzieci w ramach działania „Carving na zdrowo i wesoło”. To kreatywne warsztaty z dekorowania deserów i potraw z wykorzystaniem owoców i prowadzone przez wolontariuszkę z KGW w Grochowicach przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego. Działanie było nastawione na przekazanie odrobiny wiedzy o wpływie owoców i warzyw na zdrowie oraz podniesienie jakości jedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *