Kolejna umowa w ramach działania LEADER podpisana

Kolejna umowa w ramach działania LEADER podpisana

7 lutego 2018 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn zawarł umowę o przyznanie pomocy z Gminą Szlichtyngowa. Umowa dotyczy rewitalizacji Parku Górczyńskiego – I etap oraz budowy placów zabaw w m. Stare Drzewce i Nowe Drzewce.

Zakres prac związany z I etapem rewitalizacji Parku Górczyńskiego obejmuje prace rozbiórkowe, budowę sceny letniej,  widowni wraz z niezbędnymi instalacjami oraz dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Stare Drzewce oraz Nowe Drzewce.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września 2018 r. w ramach funduszy PROW 2014-2020 w wysokości 222 106 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR