Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

06.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 12:00  w sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przedstawienie projektów:
  1. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  2. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
   i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  3. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  4. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów
   i Jezior -LGD,
  5. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 8. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 9. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
  i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze
  i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020
 10. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020
 11. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD
 12. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

            W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekt uchwały znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Projekt Uchwały -29.134

Projekt Uchwały -29.135

Projekt Uchwały -29.136

Projekt Uchwały -29.137

Projekt Uchwały -29.138

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

Procedura ustalania i zmiany kryteriow wyboru grantów

Procedura ustalania i zmiany kryteriow wyboru operacji

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *