Zmiany w Leaderze

28.12.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania informuje, iż w związku z wprowadzeniem Wytycznych nr 5/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez Lokalne Grupy Działania zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzamy zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną Społeczność 2014-2020.

LGD zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentem i do zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać w terminie do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@klj.org.pl.
Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania uwag upływa 12 grudnia 2017 roku.
Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020- listopad 2017 r.
karta_uwag_aktualizacja_lsr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *