Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2017.

Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Lista operacji wybranychLista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków niezgodnych z LSRLista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówProtokół Rady 4.2017 z dnia 26.06.2017
Uchwała 30.2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *