Lubuskie Lokalne Grupy Działania miały okazję uczestniczyć w dniach 20 – 21 czerwca, w szkoleniu, zorganizowanym przez SR KSOW.
Dwa intensywne dni, dały okazję do zwiększenia wiedzy, do szerokiej dyskusji na temat problemów jakie LGD napotykają na swojej drodze w obecnym okresie programowania, do wymiany doświadczeń.
Program szkolenia był wypełniony po brzegi, omówiono takie zagadnienia i tematy jak:
20 czerwca – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności a Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW, Zapytania ofertowe – jak prawidłowo je przygotować? Opis przedmiotu zamówienia, Błędy podczas tworzenia zapytań ofertowych, Ocena i wybór oferty w tym kryteria wyboru, Dokumentacja związana z wyborem Wykonawcy, Portal zamówień ARiMR – umieszczanie zapytań
21 czerwca – Najważniejsze elementy procedury oceny i wyboru operacji, Parytet sektorowy i grupy interesu, Rejestr interesów i wyłączenia z oceny na mocy deklaracji bezstronności, Weryfikacja wstępna i weryfikacja zgodności z PROW, najczęstsze błędy i wątpliwości, Uzasadnienia oceny członków rady, rozbieżności w ocenach, co w sytuacji braku kompromisu?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *