Autor: admin

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

W dniu 25.02.2019 r., w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania odbył się Warsztat Refleksyjny zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR LGD Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

 

Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.

Zapraszamy na zajęcia w Pracowni Orange w Siedlisku

Zapraszamy na zajęcia w Pracowni Orange w Siedlisku

Zapraszamy na zajęcia pn. „Nauka prowadzenia imprez okolicznościowych z punktu widzenia Dj-a”

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak:

 •  zostać profesjonalnym Dj-em,
 • prowadzić imprezy okolicznościowe,
 • wyróżnić się na rynku i podbić serca publiczności.

To te zajęcia są dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Życie w pełni”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Życie w pełni”

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD od stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. realizuje projekt pn. „Życie w pełni” w ramach konkursu grantowego „Generacja 5.0”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu oraz aktywizacja osób w wieku 50+. W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby 50+ zamieszkałe na terenie gminy Nowa Sól do wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą warsztaty wspierające rozwój lokalnego dziedzictwa, jarmark Wielkanocny, zajęcia aktywności ruchowej oraz wyjazd do teatru.

Już dziś odbędą się pierwsze warsztaty komputerowe pn. „Ramię w ramię z technologią” w Zespole Edukacyjnym w Lubięcinie o godz. 16:00. Zapraszamy!

Zmiana godzin pracy

Zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 15.02.2019 r. Biuro LGD będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 12:00 w związku z realizacją warsztatów komputerowych „Ramię w ramię z technologią” w ramach projektu „Życie w pełni”. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 25 lutego 2019 r. (tj. poniedziałek) w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 15:00 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: biuro@klj.org.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 352 41 45

Uroczyste podpisanie pierwszych umów

Uroczyste podpisanie pierwszych umów

W dniu 30.01.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów grantowych przez Beneficjentów, którzy aplikowali o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych.

Na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wsparcie otrzymali:
• Gmina Nowa Sól na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. terenu przy przystani rzecznej w miejscowości Stara Wieś”,
• Sławskie Stowarzyszenie Sołtysów na „Utworzenie placów zabaw w Tarnowie Jeziernym, Bagnie, Nowym Strączu”,
• Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Koni w Siedlisku na „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców”,
• Gmina Szlichtyngowa na „Budowę przestrzeni rekreacyjnej pływającej w miejscowości Wyszanów”,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli na „Budowę siłowni zewnętrznej w m. Kotla”,
• Uczniowski Klub Sportowy Yacht Club Sława na „Dostawę pomostu pływającego do przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego Yacht Club Sława”
na łączną kwotę – 243 641,61 zł

Natomiast na realizację przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu wsparcie otrzymali:
• Lipiński Zespół Sportowy ,,Lubusz” na „Manufaktura smaków”,
• Stowarzyszenie Las, Woda & Blues na „Spotkanie muzyczne Las, Woda & Blues”,
• Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na „Prezentację Produktów Tradycyjnych”,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie na „Festiwal produktu lokalnego”,
• Stowarzyszenie Grochowice Zdrój na „Polską Wielkanoc”
na łączną kwotę – 104 250,00 zł

Łączna kwota zawartych umów wyniosła 347 891,61 zł.

Serdecznie wszystkim wnioskodawcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji.

 

Zapraszamy na warsztaty komputerowe „Ramię w ramię z technologią”

Zapraszamy na warsztaty komputerowe „Ramię w ramię z technologią”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty komputerowe „Ramię w ramię z technologią” organizowane dla osób 50+ zamieszkałych na terenie gminy Nowa Sól.

Uczestników warsztatów zapoznamy z:

 • tworzeniem profesjonalnych tekstów na komputerze,
 • bezpiecznym robieniem zakupów przez internet,
 • wysyłaniem maili,
 • oraz z poruszaniem się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów na plakacie.

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu

Podpisanie umów na realizację projektów grantowych już wkrótce!

Podpisanie umów na realizację projektów grantowych już wkrótce!

Już 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior nastąpi uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami na realizację projektów grantowych w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu.

Umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego 1/2018/G i 2/2018/G podpisane!

Umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego 1/2018/G i 2/2018/G podpisane!

Informujemy, że dnia 21.12.2018 r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania na realizację projektu grantowego 1/2018/G i 2/2018/G w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR