Autor: admin

ODLOTOWE WAKACJE W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

ODLOTOWE WAKACJE W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

O PORANKU FILMOWYM PODCZAS ODLOTOWYCH WAKACJI

Ciąg dalszy działań animacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie gminy Kotla realizowała animatorka LGD Barbara Kobiela. Wykorzystana została lokalna oferta wakacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli „Lato z GOKiS”. W ramach tej oferty w dniu 22 sierpnia 2018 r. dzieci obejrzały seans filmowy pt. Opowieść o sekretnym życiu zwierzaków domowych”. Dla lepszego dostępu Gmina Kotla użyczyła nieodpłatnie gimbus do przewozu dzieci oraz ich rodziców jako opiekunów z Grochowic  i Chociemyśli do GOKiS.

„Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli” realizowane są w ramach projektu „Akademia umiejętności animatora LGD” współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Uwaga formularz wniosku uległ zmianie!

Uwaga formularz wniosku uległ zmianie!

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem RODO formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów uległ zmianie.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów PDF
  • Instrukcja wypełniania wniosku PDF
  • Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów PDF
  • Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego PDF
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych PDF
Odlotowo i folkowo w Krainie Lasów i Jezior

Odlotowo i folkowo w Krainie Lasów i Jezior

Realizacja „Odlotowych wakacji w Grochowicach i Chociemyśli” trwa. Tym razem to działania prowadzone z pomocą zespołów folklorystycznych: „Grochowiczanki” w dniu 8 sierpnia br. i „Wrzos” w dniu 10 sierpnia br. Dwie wolontariuszki „Grochowiczanek” poprowadziły dla dzieci warsztaty „Folkowe karaoke”. Dzieci dowiedziały się co to jest i na czym polega karaoke, skąd wywodzi się muzyka ludowa. Poznały wybrane piosenki z nutą folkową polskich zespołów muzycznych: Enej, Kapela ze Wsi Warszawa, Brathanki, Krywań, Golec Orkiestra, Zakopower oraz naszych folklorystycznych. Śpiewano w grupie, solo, a także z członkiniami zespołów. Organizatorzy liczą na zarażenie dzieci muzyką folkową i zaangażowanie w działania zespołów.
Działania prowadzone są przez animatorkę LGD Barbarę Kobiela w konkursie „Od teorii animacji do praktycznej realizacji” w ramach projektu „Akademia umiejętności animatora LGD” współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Zmiana godzin otwarcia biura

Zmiana godzin otwarcia biura

Szanowni Państwo, w związku z temperaturą przekraczającą w pomieszczeniach biurowych 30°C, biuro LGD będzie czynne w godzinach 7:00 – 14:00. Zmiana godzin otwarcia biura obowiązuje od dnia 01.08.2018 r. do odwołania.

KOLEJNE DZIAŁANIA ANIMACYJNE NA OBSZARZE LGD

KOLEJNE DZIAŁANIA ANIMACYJNE NA OBSZARZE LGD

Podczas V Turnieju Wsi w Chociemyśli w gminie Kotla, w dniu 28 lipca 2018 r., Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Chociemyśli zaprosiła swoich rówieśników na ćwiczenia pożarnicze. Sprawnie gaszono ogień w edukacyjnym Domku Ognik. Zaangażowanie strażaków i wolontariuszy pozwoliło na uatrakcyjnienie Turnieju i wzięcie udział dzieci w niecodziennych działaniach podczas trwających wakacji.

Działanie „Ćwicz razem z nami” zrealizowane zostało w ramach projektu „Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli” przygotowane zostało przez animatorkę LGD Panią Barbarę Kobiela. Realizowane działanie bierze udział w konkursie „Od teorii animacji do praktycznej realizacji”.

Warsztaty rozwijające kompetencje animatora LGD oraz wskazany konkurs są współfinansowane ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Wielkie brawa dla naszej animatorki Pani Barbary Kobiela za tak wielkie zaangażowanie w działania animacyjne na obszarze LGD.

Wizyta studyjna w dniach 09 – 11 października 2018 r – woj. kujawsko – pomorskie

Wizyta studyjna w dniach 09 – 11 października 2018 r – woj. kujawsko – pomorskie

Serdecznie zapraszamy na wizytę studyjną po województwie kujawsko – pomorskim w ramach operacji

TURYSTYKA KULINARNA SZANSĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

w terminie 09-11 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące wizyty na plakacie

Karta zgłoszeniowa kujawsko – pomorskie

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

Członek naszej Lokalnej Grupy Działania Pani Barbara Kobiela, uczestniczyła w cyklu warsztatów rozwijających kompetencje animatora LGD. Zadanie pod powyższym tytułem jest współfinansowane ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Odbyły się trzy pracowite 3-dniowe zjazdy warsztatowe w Brzezinie pod Wrocławiem, w dniach: 19-21 kwietnia, 23-25 maja, 19-21 czerwca  br. Szkolący się animatorzy uczestniczą dodatkowo w konkursie pn. „Od teorii animacji do praktycznej realizacji”. Do owego konkursu nasza animatorka na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie jej zamieszkania przygotowała działania animacyjne. Te działania to organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym pn. „Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli”.

Przy wykorzystaniu sojuszników i lokalnych zasobów, w tym organizacji i grup społecznych: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz zespołów folklorystycznych realizowane będzie wspólne zadanie.

W dniu 25 lipca 2018 r.  w Grochowicach odbyło się pierwsze spotkanie dzieci w ramach działania „Carving na zdrowo i wesoło”. To kreatywne warsztaty z dekorowania deserów i potraw z wykorzystaniem owoców i prowadzone przez wolontariuszkę z KGW w Grochowicach przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego. Działanie było nastawione na przekazanie odrobiny wiedzy o wpływie owoców i warzyw na zdrowie oraz podniesienie jakości jedzenia.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR