Autor: admin

Otwarcie pracowni Orange

Otwarcie pracowni Orange

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Pracownia Orange w Siedlisku w dniu 22 stycznia 2018 r. została otwarta. Honorowy Patronat nad otwarciem Pracowni objął Marszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Miło nam było gościć Zastępcę Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Arkadiusza Dąbrowskiego , Zastępcę Burmistrza Sławy Pana Krzysztofa Gruszewskiego oraz członków Rady gminy Siedlisko oraz członków Rady Stowarzyszenia KLiJ. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy Siedlisko.  Po uroczystym otwarciu Pracowni w auli  Szkoły Rolniczej w Siedlisku zaśpiewał Jacob Wasielewski. Dziękujemy wszystkim osobom, które w tym dniu były z nami.

26. Finał WOŚP

26. Finał WOŚP

Wielkimi krokami zbliża się 26. Finał WOŚP.
Również my chcemy wesprzeć Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przyczynić się do pozyskania środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Przekazujemy przedstawione na zdjęciach fanty na licytację.

 

Konkurencyjny wybór ofert

Konkurencyjny wybór ofert

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności przeprowadzenia konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania objętego projektem rozliczeniowym na zasadzie refundacji.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wniosek_po_nadanie_uprawnien_do_portalu_ogloszen_ARiMR

Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_nadanie_uprawnien_Portal_Ogloszen_wersja_2 Rozporz dzenie_MRiRW_z_dnia_13_stycznia_2017_r._w_sprawie_szczegolowych_warunkow_i_trybu_konkurencyjnego_wyboru_wykonawcow-1

Rozporz dzenie_MRiRW_z_dnia_13_stycznia_2017_r._w_sprawie_szczegolowych_warunkow_i_trybu_konkurencyjnego_wyboru_wykonawcow-1

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z przyjemnością informuje, że Konkurs Plastyczny na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową został rozstrzygnięty.

Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanowiło nagrodzić Panią Agnieszkę Dysiewicz za wykonanie Domku Bożonarodzeniowego z piernika.

Gratulujemy a wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy!!!

Komunikat dotyczący pracy Biura

Komunikat dotyczący pracy Biura

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. Biuro LGD będzie nieczynne.  W dniu 27.12.2017 r. Biuro będzie czynne do godz. 14:00 , w dniu 28.12.2017 r. do godz. 12:00 natomiast  w dniu 29.12.2017 r. do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

06.12.2017 r.

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 oraz aktualizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

06.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 12:00  w sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przedstawienie projektów:
  1. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  2. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
   i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  3. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  4. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów
   i Jezior -LGD,
  5. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 8. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 9. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
  i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze
  i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020
 10. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020
 11. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD
 12. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

            W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekt uchwały znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Projekt Uchwały -29.134

Projekt Uchwały -29.135

Projekt Uchwały -29.136

Projekt Uchwały -29.137

Projekt Uchwały -29.138

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

Procedura ustalania i zmiany kryteriow wyboru grantów

Procedura ustalania i zmiany kryteriow wyboru operacji

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR