Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2017.

Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Lista operacji wybranychLista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków niezgodnych z LSRLista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówProtokół Rady 4.2017 z dnia 26.06.2017
Uchwała 30.2017

Strona w budowie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że strona jest w przebudowie. Prace nad aktualizacją danych potrwają do 3 lipca 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy

Lubuskie Lokalne Grupy Działania miały okazję uczestniczyć w dniach 20 – 21 czerwca, w szkoleniu, zorganizowanym przez SR KSOW.
Dwa intensywne dni, dały okazję do zwiększenia wiedzy, do szerokiej dyskusji na temat problemów jakie LGD napotykają na swojej drodze w obecnym okresie programowania, do wymiany doświadczeń.
Program szkolenia był wypełniony po brzegi, omówiono takie zagadnienia i tematy jak:
20 czerwca – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności a Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW, Zapytania ofertowe – jak prawidłowo je przygotować? Opis przedmiotu zamówienia, Błędy podczas tworzenia zapytań ofertowych, Ocena i wybór oferty w tym kryteria wyboru, Dokumentacja związana z wyborem Wykonawcy, Portal zamówień ARiMR – umieszczanie zapytań
21 czerwca – Najważniejsze elementy procedury oceny i wyboru operacji, Parytet sektorowy i grupy interesu, Rejestr interesów i wyłączenia z oceny na mocy deklaracji bezstronności, Weryfikacja wstępna i weryfikacja zgodności z PROW, najczęstsze błędy i wątpliwości, Uzasadnienia oceny członków rady, rozbieżności w ocenach, co w sytuacji braku kompromisu?

 

Nabór 3/2017

Informacja o naborze nr 3/2017

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Czytaj dalej Nabór 3/2017

Nabór 2/2017

Informacja o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Czytaj dalej Nabór 2/2017