Quiz wiedzy rozstrzygnięty

Dnia 15 lipca 2017 r. odbył się Quiz wiedzy o Krainie Lasów i Jezior przy IV Turnieju Wsi Gminy Kotla w Cebrze.
W Quizie wzięło udział 11 Sołectw. Drużyny miały 15 minut na rozwiązanie testu.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Barbara Kobiela – Przewodnicząca Komisji
2. Roksana Górna-Kopij – Członek Komisji
3. Sylwia Martynów – Członek Komisji
oceniła wypełnione testy i wyłoniła laureatów:

I miejsce – Sołectwo Krzekotówek
II miejsce – Sołectwo Głogówko
III miejsce – Sołectwo Kotla

Wszystkie wymienione wyżej Sołectwa otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa postanowiła również podarować pozostałym uczestnikom Quizu upominki rzeczowe za udział oraz dyplomy.

 

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w ramach Święta Gminy Nowa Sól

1 lipca 2017 r. odbył się Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w ramach Święta Gminy Nowa Sól w Lubięcinie.
Konkurs ogłoszono w następujących kategoriach:
I. Produkty spożywcze
II. Napoje regionalne
III. Wyroby rękodzielnicze, artystyczne

Komisja Konkursowa w składzie:
1. p.Barbara Kobiele – Przewodnicząca Komisji
2. p. Izabela Bojko – Członek Komisji
3. p. Tatiana Wasielewska – Członek Komisji
4. p. Roksana Górna-Kopij – Członek Komisji
dokonała wyboru najlepszych produktów lokalnych w poniższych kategoriach:

Kategoria I – Produkty spożywcze
Miejsce I – Sołectwo Lubięcin za ciasto Smerfowa jagoda z ogroda
Miejsce II – Dariusz Ciesielski za morwę Białą – dla diabetyków
Wyróżnienie – Wiesław Gąsior za zawijasy z liści botwiny, gryki i grzybów
Upominek – Gospodarstwo Ekologiczne AGATKA za ser „ Krzepielowiak Złocisty”
Upominek – Gospodarstwo Pasieczne Wiśniewscy za miód akacjowy
Upominek – Ewa Skonieczna za ziołomiód sosnowy

Kategoria II – Napoje regionalne
Miejsce I -Jerzy Doniec za nalewkę Dońcewka – myśliwska
Miejsce II – Janina Rudnicka za likier jagodowy
Wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich za syrop z kwiatów i owoców bzu czarnego

Kategoria III -Wyroby rękodzielnicze, artystyczne
Miejsce I – Lesław Skonieczny za krem Propolisowy
Miejsce II – Ikarus za modelarstwo lotnicze

Wszyscy wymienieni wyżej Wystawcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora.

 

Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2017.

Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Lista operacji wybranychLista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków niezgodnych z LSRLista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktówProtokół Rady 4.2017 z dnia 26.06.2017
Uchwała 30.2017

Strona w budowie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że strona jest w przebudowie. Prace nad aktualizacją danych potrwają do 3 lipca 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy

Lubuskie Lokalne Grupy Działania miały okazję uczestniczyć w dniach 20 – 21 czerwca, w szkoleniu, zorganizowanym przez SR KSOW.
Dwa intensywne dni, dały okazję do zwiększenia wiedzy, do szerokiej dyskusji na temat problemów jakie LGD napotykają na swojej drodze w obecnym okresie programowania, do wymiany doświadczeń.
Program szkolenia był wypełniony po brzegi, omówiono takie zagadnienia i tematy jak:
20 czerwca – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności a Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW, Zapytania ofertowe – jak prawidłowo je przygotować? Opis przedmiotu zamówienia, Błędy podczas tworzenia zapytań ofertowych, Ocena i wybór oferty w tym kryteria wyboru, Dokumentacja związana z wyborem Wykonawcy, Portal zamówień ARiMR – umieszczanie zapytań
21 czerwca – Najważniejsze elementy procedury oceny i wyboru operacji, Parytet sektorowy i grupy interesu, Rejestr interesów i wyłączenia z oceny na mocy deklaracji bezstronności, Weryfikacja wstępna i weryfikacja zgodności z PROW, najczęstsze błędy i wątpliwości, Uzasadnienia oceny członków rady, rozbieżności w ocenach, co w sytuacji braku kompromisu?