Kolejna inicjatywa organizowana tym razem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Drzewcach w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

Dnia 11 listopada 2023 r. odbędzie się inicjatywa realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlisku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

W dniach 24-27 października 2023 odbył się wyjazd studyjny w województwie dolnoślaskim pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa dolnoślaskiego”, jako najlepsza forma podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat nowych kierunków rozwoju obszarów tj. turystyki kulinarnej, która może stać się źródłem dochodu dla mieszkańców wsi. Wyjazd studyjny wpłynął na wzrost znaczenia  i upowszechnienie turystyki kulinarnej i będzie narzędziem  wpływającym na poprawę konkurencyjności na obszarach wiejskich. W trakcie wyjazdu odbyły się wizyty w obiektach i miejscach gdzie zrealizowano ciekawe rozwiązania
( producenci, przedsiębiorcy w tym  obiekty gastronomiczne  oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych zasobach). W ten sposób promują produkty tradycyjne, sprzedaż bezpośrednią , zwyczaje i lokalne tradycje, są wsparciem dla rozwoju wszelkich form turystyki wiejskiej. Udział w wyjeździe pozwolił również na poznanie społecznych
i pozarolniczych funkcji  gospodarstw rolnych. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń co w długim okresie czasu skutkować może zwiększeniem ilości inicjatyw bazujących na produktach lokalnych, które są ważnym źródłem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej przy udziale partnerów projektu tj. Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego
w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania  w ramach operacji : „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Czytaj dalej

Dnia 12.10.2023 r. odbyło się podsumowanie projektu pn. Gospodynie wiejskie w akcji sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Było to okazja do zaprezentowania się w nowych strojach ludowych.

Czytaj dalej

Dnia 11.10.2023 r. zostały zorganizowane warsztaty kulinarne “Zielona Kuchnia” zrealizowane w ramach projektu Akademia wolnego czasu dla Gospodyń Wiejskich ze środków Samorządu Województwa. Na warsztatach zostały przygotowane potrawy składające się głównie z warzyw i owoców . Przygotowaliśmy zdrowe koktajle, w celu propagowania zdrowego stylu życia wśród członków KGW. Przygotowaliśmy zdrowe koktajle i potrawy pomagające w profilaktyce wielu chorób. Zdrowe sałatki i koktajle zostały przygotowane na podstawie zaleceń dietetyków.

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wspólnie z partnerami projektu tj.  Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania realizowała w ramach operacji „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” konferencję  pn. Produkt  lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich” w dniach 22-23.09.2023 roku w Hotelu Mercure Vestil***
w Piotrkowie Trybunalskim. W konferencji wzięło udział  100 uczestników- po 25 osób z terenu województwa lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.  

Czytaj dalej

W dniach 3-6 października 2023 odbył się wyjazd studyjny w województwie podkarpackim pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”, jako najlepsza forma podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie wyjazdu odbyły się wizyty
w obiektach i miejscach gdzie zrealizowano ciekawe rozwiązania. Uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk, przyczyniających się do rozwoju lokalnego, które uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru. Mieli możliwość wymiany doświadczeń co w długim okresie czasu skutkować może zwiększeniem ilości inicjatyw bazujących na lokalnych zasobach, które są ważnym źródłem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i stymulujących rozwój lokalny. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej przy udziale partnerów projektu tj. Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania  w ramach operacji : „Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

Czytaj dalej