Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wsparcie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem LOWES w Gorzowie Wlkp. (z powiatu nowosolskiego oraz z powiatu …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

W dniu 17.05. 2018 r. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu współpracy: „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej (wraz z portalem www) dla turystów. …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze nr 1/2018/G

Informacja o naborze nr 1/2018/G

  07.05.2018 r. Informacja o naborze nr 1/2018/G Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych 1.Termin i …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze nr 2/2018

Informacja o naborze nr 2/2018

07.05.2018 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze nr 1/2018

Informacja o naborze nr 1/2018

07.05.2018 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w Sławie rozstrzygnięty

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w Sławie rozstrzygnięty

Podczas Jarmarku Produktów Lokalnych w Sławie w dniu 1 maja 2018 r. został rozstrzygnięty Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior, który miał na celu identyfikację oraz  promocję oryginalnych produktów, które niejednokrotnie wytwarzane są tradycyjnymi metodami z produktów lokalnie dostępnych.

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. Biuro LGD będzie czynne do godz. 13:00, natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Prezesa Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior dnia 4 maja 2018 r. Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy !

Spotkania informacyjne i szkolenia

Spotkania informacyjne i szkolenia

W dniach 16 kwietnia 2018 i 24 kwietnia 2018 odbyły się spotkania informacyjne i szkolenia organizowane przed naborami wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Beneficjentów zapraszamy do Biura LGD na indywidualne doradztwo!!!


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR