GALERIA

GALERIA

Powrót
20180326_145647 20180326_150705 20180326_150956 20180326_151019 20180326_151039 20180326_151901 20180326_163437 20180326_163454 20180326_164346 20180326_164817 20180326_164823 20180326_164826 20180326_164832 20180326_164835 20180326_164846 20180326_164849 20180326_164851 20180326_164911 20180326_164923 20180326_164924 20180326_164925

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR