GALERIA

GALERIA

Powrót
08.09.2017-2 08.09.2017-3 08.09.2017-1 08.09.2017-4 08.09.2017-5 11.09.2017-1 11.09.2017-2 11.09.2017-3 11.09.2017-4 11.09.2017-5 22.09.2017-1 22.09.2017-2 22.09.2017-3 22.09.2017-4 22.09.2017-5 22.09.2017-6 29.09.2017-1 29.09.2017-2 29.09.2017-3 29.09.2017-4 29.09.2017-5 29.09.2017-6

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR