GALERIA

GALERIA

Powrót
04-06.09.2017-1 04-06.09.2017-2 04-06.09.2017-3 04-06.09.2017-4 18-20.09.2017-1 18-20.09.2017-2 18-20.09.2017-3 18-20.09.2017-4 18-20.09.2017-5 18-20.09.2017-6 18-20.09.2017-7 25-27.09.2017-1 25-27.09.2017-2 25-27.09.2017-3 25-27.09.2017-4 25-27.09.2017-5 3-5.10.2017 - 1 3-5.10.2017 - 2 3-5.10.2017 - 3 3-5.10.2017 - 4 3-5.10.2017 - 5

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR