Wyniki naboru 4/2021

Szanowni Państwo,

prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania decyzją Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior z dnia 27.01.2022 r. w ramach naboru wniosków 4/2021 dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wyniki naboru 3/2021

Szanowni Państwo,

prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania decyzją Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior z dnia 27.01.2022 r. w ramach naboru wniosków 3/2021 dotyczącego rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszeniu kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych.

Wyniki naboru 2/2021

Szanowni Państwo,

prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania decyzją Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior z dnia 27.01.2022 r. w ramach naboru wniosków 2/2021 dotyczącego tworzenia nowych podmiotów gospodarczych.

PODSUMOWANIE WARSZATU REFLEKSYJNEGO

W dniu 21 stycznia 2022 roku w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

Czytaj dalej PODSUMOWANIE WARSZATU REFLEKSYJNEGO

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym zgodnie z reżimem sanitarnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 21 stycznia 2022 r. (tj. piątek) o godz 11:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2022 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 stycznia 2022 r. do godziny 15:00 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: biuro@klj.org.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 352 41 45

Kolejne warsztaty piernikowe za nami !!

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyły się warsztaty piernikowe we Wschowie. Uczestnicy projektu poznali tradycyjne przepisy na ciasto piernikowe oraz sekrety idealnej gęstości lukru piernikowego. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. Piernikowe Inspiracje Krainy Lasów i Jezior ze środków Województwa Lubuskiego w zakresie działania wynikającego z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych.

Czytaj dalej Kolejne warsztaty piernikowe za nami !!