Warsztat refleksyjny

W dniu dzisiejszym (22.01.20212 r.) w  Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu.

Bo wszystkie drogi prowadzą… do Sławy!

W ramach projektu grantowego powstała publikacja Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Projekt pn. „Przygotowanie wydawnictwa promującego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne LGD Kraina Lasów i Jezior ze szczególnym naciskiem na walory Gminy Sława” w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem projektu jest rozpropagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Gminy Sława i LGD wśród mieszkańców i turystów. W formie zdjęć i tekstu w publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze informacje, historia, walory przyrodnicze i turystyczne, wydarzenia oraz działania i inwestycje związane z dynamicznym rozwojem Gminy, a także informacje na temat Lokalnej Grupy Działania – Kraina Lasów i Jezior.
Efektem realizacji projektu jest wydanie publikacji w nakładzie 5000 egzemplarzy. Ponadto publikacja ta została udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, stronie internetowej Gminy Sława i w aplikacji mobilnej Gmina Sława.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

https://sckiw.slawa.pl/…/88-bo-wszystkie-drogi-prowadza-do-…

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym zgodnie z reżimem sanitarnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2021 r. (tj. piątek) o godz 11:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: biuro@klj.org.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 352 41 45

“Mobilna aplikacja turystyczna”zwyciężyła w konkursie KSOW !

Projekt współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR realizowany przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, w partnerstwie z 11 LGD, wygrał w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER w kategorii TURYSTYKA i otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Co było celem konkursu?
• Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
• Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
• Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Projekt współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR realizowany był w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.