Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

przez admin

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające…

Praca zdalna w Biurze LGD

przez admin

Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr 4/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 22 października 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z…

Animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym

przez admin

Organizujemy z mieszkańcami spotkania, podczas których wskazujemy korzyści płynące z pracy animatora.  Aktywizujemy społeczność lokalną, promujemy własną organizację i prowadzimy diagnozę potrzeb społeczności.

Kolejny Quiz wiedzy pn. „Ziemia Lubuska w Pigułce” za nami

przez admin

Dnia 25 września 2020 r. w Domu Kultury w Ciosańca odbył się  Quiz wiedzy „Ziemia Lubuska w Pigułce” . W  konkursie udział wzięły trzy drużyny: Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ciosańcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krążkowie. Drużyny miały za zadanie udzielić odpowiedzi na 10 pytań, które były ukryte pod wylosowaną…

Koło Fortuny

przez admin

Tak się rozkręciliśmy, że wczoraj w Klubie Seniora w Nowym Żabnie Koło Fortuny kolejny raz  zawirowało. Tym razem swojej wiedzy na temat ziemi lubuskiej sprawdzili przedstawiciele Klubu Seniora. Gratulujemy uczestnikom zdobytej wiedzy, ponieważ odpowiedzieli bezbłędnie na wszystkie wylosowane pytania. Raz jeszcze WIELKIE BRAWA.

Z WIZYTĄ STUDYJNĄ NA OBSZARZE LGD MAZURSKIE MORZE

przez admin

Liderzy z terenu gminy Kotla byli w dniach 20 – 22 września 2020 r. z wizytą na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w woj. warmińsko-mazurskim. Zapoznali się z dobrymi praktykami na Mazurach w zakresie wykorzystywania zasobów lokalnych oraz mechanizmów partycypacji społecznej, poznali sposoby kultywowania tradycji mazurskich, a także lokalne atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

przez admin

23.09.2020 r.   Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 7 października 2020 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Siedlisku  przy ul. Plac Zamkowy 6 w sali narad, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W WIOSCE BARWNYCH WĄTKÓW

przez admin

Do Chrośnicy w gminie Jeżów Sudecki w pow. jeleniogórskim, wioski tematycznej o barwnej nazwie, pojechali 12 września br. uczestnicy projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wizyta studyjna pn. “Bamberskim szlakiem”

przez admin

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku zorganizowało w dniu 31 sierpnia 2020 r.  wizytę studyjną  pn. „Bamberskim szlakiem” dla uczestników projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.