AKTUALNOŚCI

Nabór 1/2017

Informacja o naborze nr 1/2017 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

0 komentarzy

Nabór 2/2017

Informacja o naborze nr 2/2017 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0 komentarzy

Nabór 3/2017

Informacja o naborze nr 3/2017 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0 komentarzy

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów i aktywizacji

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. projektów i aktywizacji Konkurs na stanowisko Specjalisty ds projektów i aktywizacji

0 komentarzy

Spotkania informacyjne i szkolenia

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD zaprasza na spotkania informacyjne i szkolenia

0 komentarzy

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior

Aneks do Regulaminu Konkursu na Prod.Lok-Lubięcin 1.07.2017 Regulamin konkursu na produkt lokalny Karta Zgłoszeniowa Oświadczenia

0 komentarzy

Lubuskie Lokalne Grupy Działania miały okazję uczestniczyć w dniach 20 – 21 czerwca, w szkoleniu, zorganizowanym przez SR KSOW. Dwa intensywne dni, dały okazję do zwiększenia wiedzy, do szerokiej dyskusji na temat problemów jakie LGD napotykają na swojej drodze w obecnym okresie programowania, do wymiany doświadczeń. Program szkolenia był wypełniony po brzegi, omówiono takie zagadnienia …

0 komentarzy

Strona w budowie

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że strona jest w przebudowie. Prace nad aktualizacją danych potrwają do 3 lipca 2017 r. Za utrudnienia przepraszamy

0 komentarzy

Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2017. Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach …

0 komentarzy

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że unieważnia nabór pracowników na stanowisko Specjalista ds. projektów i aktywizacji z przyczyn proceduralnych. Za powstałe trudności przepraszamy!!

0 komentarzy