Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Kotli przy ul. Głogowskiej 93 (sala posiedzeń), odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie projektów:
  a) Regulaminu Rady.
  b) Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.1 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (f).
  c) Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.2 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (g).
  d) Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.3 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (l).
  e) Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.4 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie, Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (k).
  f) Procedury ustalania niebudzących wątpliwości i interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji,
  g) Regulaminu naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wraz z załącznikami.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Regulaminu Rady,
  b) przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.1 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (f),
  c) przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.2 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (g),
  d) przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.3 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (l),
  e) przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla celu 3, Przedsięwzięcia P.3.4 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (k),
  g) przyjęcie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości i interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji,
  h) przyjęcie Regulaminu naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wraz z załącznikami.
 8. Omówienie harmonogramu naboru wniosków o wsparcie na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *