Dnia 24 stycznia 2024 r. odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zostały zatwierdzone sprawozdania roczne Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania został wybrany nowy skład Zarządu Stowarzyszenia na lata 2023-2027 oraz Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy Pani Tatianie Wasilewskiej za pełnienie funkcji Prezesa w latach 2016-2023, za poświęcenie, optymizm, uśmiech i dobre słowo. Za wspaniałą atmosferę, którą razem tworzymy. Nowym Prezesem naszego stowarzyszenia została Pani Roksana Górna-Kopij.

Zarząd stowarzyszenia na lata 2023-2027:

1. Roksana Górna-Kopij – Prezes

2. Tatiana Wasielewska – Wiceprezes

3. Krzysztof Stachów – Skarbnik

4. Piotr Bereś – Sekretarz

5. Agnieszka Tomczak – Członek

Komisja Rewizyjna na lata 2023-2027:

1. Jadwiga Szymczak – Przewodnicząca

2. Elżbieta Bereś – Członek

3. Maria Andrzejewska – Członek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *