KONSULTACJE NOWEJ LSR NA LATA 2021-2027

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju w nowej perspektywie finansowej. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne.

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027. Przedstawiamy wstępną wersję LSR do konsultacji, zaznaczając, że wciąż nad nią pracujemy. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wnoszenia uwag/sugestii (wszystkie są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie LSR odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu).

Lokalna Strategia Rozwoju w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie realizowana z dwóch funduszy, tj. 

1) PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej – w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich,

2) EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus.

W załącznikach przedstawiamy propozycję celów i przedsięwzięć, które są wynikiem potrzeb zdjagnozowanych w oparciu o zakrojoną na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem, a także propozycje podziału przewidywanego budżetu. 

W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD w godzinach od 9:00 do 14:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. 

Na uwagi czekamy do 29 maja 2023 r. do godz. 12:00. Opinie/sugestie należy zgłaszać wyłącznie na załączonej karcie uwag. Kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@klj.org.pl lub przynieść do naszego biura.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz za wszelkie przesłane informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *