Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 6 (sala narad), odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
  6. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekt uchwały znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *