Operacja pn. „PROWadzi Lubuskie na bis”

mająca na celu :  Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych (rowerowych, kajakowych oraz miejsc przyjaznych deskom SUP) celem udostępnienia mieszkańcom i turystom, czego zwieńczeniem będzie udział 7 LGD-ów oraz zainteresowanych mieszkańców i turystów w rajdzie rowerowym,
spływie kajakowym oraz konferencji podsumowującej projekt. Promocja regionu
poprzez prezentację obszaru za pośrednictwem działań informatyczno – promocyjnych (publikacje, gadżety itp.). Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji poprzez utworzenie Centrum Promocji  Walorów Turystycznych w regionie (bazy noclegowej) w miejscowości Trzebów, rozmieszczenie całorocznych dźwiękoławek na obszarze działania partnerów
projektu współpracy oraz budowa okrągłej tężni solankowo – hybrydowej
z technologią naziemną jako miejsc odpoczynku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *