Szanowni Państwo,

obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do realizacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027.

Zanim jednak nowe Lokalne Strategie Rozwoju zaczną być realizowane, warto poznać działania zrealizowane w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2014-2020 podejście to zostało wdrożone w ramach działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW. 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER:

  • W Polsce działało 291 LGD.
  • Podpisano łącznie ponad 23 tysiące umów na realizację projektów objętych strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  • Zrealizowano liczne projekty służące rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych.
  • Powstało wiele inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
  • Powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów.
  • Powstało kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw.
  • Także kilka tysięcy przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność.
  • Utworzono tysiące nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekty w ramach podpisanych umów, będą realizowane do 2024 roku.

W ramach podsumowanie wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 przygotowano m.in. film przedstawiający realizację dobrych praktyk zrealizowanych w ramach działania 19 w PROW 2014-2020. Film ten przedstawia zrealizowane w różnych częściach kraju ciekawe i różnorodne projekty.Na prośbę Dyrektora Departamentu WPR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Łukasza Tomczaka, zamieszczamy film, promujący podejście LEADER.

Zachęcam do oglądania i rozpowszechniania filmu!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *