Nasi lokalni Liderzy biorą udział w wyjeździe studyjnym pn. Współpraca łączy regiony – dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i opolskim w ramach operacji „Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

W dniu wczorajszym uczestnicy odwiedzili Folwark Kamyk w miejscowości Kozienice gdzie odbyło się spotkanie wraz z degustacją produktów lokalnych, następnie odwiedzili Markowe Srebro gdzie spotkali się z właścicielami. Dziś odbyło się spotkanie z przedstawicielem samorządu w Blachowni i zwiedzanie terenu nad zbiornikiem wodnym oraz zaprezentowano projekt “Budowa altan z grillem nad zbiornikiem Blachownia jako miejsce rekreacyjno-turystyczne”. Następnie udali się do miejscowości Panki gdzie zaprezentowano infrastrukturę w centrum Panek “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Panki”. Na dziś jest jeszcze zaplanowana wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Aliny Bulskiej oraz prezentacja projektu kajakowego.

Celem wyjazdu studyjnego jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez dobre praktyki wpływające na rozwój lokalny. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *