“Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku  

Wartość operacji : 365 539,95 złotych

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Formy realizacji operacji:

-Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Francji

-Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Włoszech

-2-dniowa konferencja  pn. Turystyka kulinarna- instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki

-Wydanie biuletynu Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną

Udział w operacji:

– wpłynie na podniesienie wiedzy u 50 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

-wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. turystyki kulinarnej która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki

– wpłynie na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych
i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;

-rolników

-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,

-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,

-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,

-przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *