Bo wszystkie drogi prowadzą… do Sławy!

W ramach projektu grantowego powstała publikacja Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Projekt pn. „Przygotowanie wydawnictwa promującego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne LGD Kraina Lasów i Jezior ze szczególnym naciskiem na walory Gminy Sława” w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem projektu jest rozpropagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Gminy Sława i LGD wśród mieszkańców i turystów. W formie zdjęć i tekstu w publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze informacje, historia, walory przyrodnicze i turystyczne, wydarzenia oraz działania i inwestycje związane z dynamicznym rozwojem Gminy, a także informacje na temat Lokalnej Grupy Działania – Kraina Lasów i Jezior.
Efektem realizacji projektu jest wydanie publikacji w nakładzie 5000 egzemplarzy. Ponadto publikacja ta została udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, stronie internetowej Gminy Sława i w aplikacji mobilnej Gmina Sława.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

https://sckiw.slawa.pl/…/88-bo-wszystkie-drogi-prowadza-do-…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *