Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym zgodnie z reżimem sanitarnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2021 r. (tj. piątek) o godz 11:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR?
  9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: biuro@klj.org.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 352 41 45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *