Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Wytycznych nr 7/1/2020 (zastępujące wytyczne nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy projekt zmian Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Zapraszamy Państwa do wnoszenia uwag w projekcie do dnia 9 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *