ZMIENIAMY WSIE NA OBSZARZE KRAINY LASÓW I JEZIOR

Jak zmienić swoją wieś, jak tego dokonać, można dowiedzieć się uczestnicząc w projekcie grantowym pt. „Pomysł na wioskę” realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Głogówku 5, 67-240 Kotla, w ramach poddziałania 19.2Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc przyznana jest przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, ul. Nadodrzańska 9,
67-112 Siedlisko.

Projekt ma przybliżyć jego uczestnikom wywodzącym się z organizacji pozarządowych i społecznych oraz lokalnym liderom z obszaru LGD wiedzę i kompetencje w zakresie funkcjonowania tzw. wiosek tematycznych. Poprzez warsztaty metodyczne oraz wizytę studyjną w wybranych wioskach tematycznych woj. dolnośląskiego, wskażemy jak poszukiwać pomysłów na promocję lokalnych zasobów, aktywizację i integrację mieszkańców, a także jak pozyskać środki finansowe na ich realizację.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu poprzez e-mail: stowarzyszenie.kotla@gmail.com

W e-mailu należy podać dane osobowe, siedzibę gminy, telefon do kontaktu bezpośredniego. Można wypełnić Deklarację uczestnictwa w projekcie grantowym i wysłać jako skan na podany adres mailowy. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2020 r.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego oraz Klauzulą informacyjną.

Regulamin projektu

Deklaracja

Klauzula informacyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *