Warsztat refleksyjny

W dniu dzisiejszym (25.02.2020 r.) w  Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

–  Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

–  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

–  W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

–  W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

–  Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

–  Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

–  Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

–  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

–  Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *