Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Czas na refleksję i podsumowanie w jakim kierunku idzie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Podczas warsztatu refleksyjnego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciel Stowarzyszenia Zielone Światło oraz członkowie Stowarzyszenia, Rady, Zarządu, pracownicy biura, Beneficjenci.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia 67-112 Siedlisko, ul. Nadodrzańska 9

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR